ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.

Μεταβίβαση αγροτικού μηχανήματος

Περιγραφή:

Αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

1. Άδεια κυκλοφορίας.
2. Δύο (2) πινακίδες, αν το γεωργικό μηχάνημα είναι από άλλο νομό.
3. Τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Υπεύθυνες Δηλώσεις πωλητή και αγοραστή ότι δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία του μηχανήματος μέχρι τη στιγμή της αγοραπωλησίας.
5. Βεβαίωση καλής λειτουργικότητας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο από την Υπηρεσία.
6. Βεβαίωση απόγραφής – μεταγραφής όταν το γεωργικό μηχάνημα με άδεια κυκλοφορίας αγοραστεί από έμπορο.

Νομικό πλαίσιο:

1. Η υπ. αριθμ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 Υπ. Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1146/Β’/2009).
2. Η υπ. αριθμ. 11338/Γ4/2365/27-05-2009 Υπ. Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1156/Β’/2009).

Κόστος:

Από είκοσι ευρώ (20) έως πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (50,75€).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από μία (1) ημέρα έως ένα (1) μήνα.

Διάρκεια ισχύος:

Εφάπαξ.

Διαδικασία ανανέωσης:

Δεν απαιτείται.

Παραγόμενα έγγραφα:

1. Τεχνικό Δελτίο Ελέγχου. 2. Άδεια Κυκλοφορίας Γεωργικού Μηχανήματος.

Σημεία εξυπηρέτησης:

  • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
  • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
  • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
  • ΠΕ Ροδόπης – Λ. Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
  • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, Αλεξ/πολη 68132

Τοποθεσία:

Ετικέτες:

12 Ιουλίου 2016 by admin

Ανήκει στην Διεύθυνση Αγροτικά Μηχανήματα

Τελευταία Ενημέρωση 9 Δεκεμβρίου 2016

Σχετικά Άρθρα