ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Περιγραφή:

 1. Κατάθεση αίτησης με τα δικαιολογητικά, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο
 2. Επιτόπια αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή
 3. Σύνταξη Πρακτικού Γνωμοδότησης
 4. Χορήγηση από την  Υπηρεσία μας άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ).

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά αναγράφονται στη σελίδα 2 του αρχείου pdf. (Σχετικά αρχεία)

Νομικό πλαίσιο:

 1. Κ.Δ.Α.Π. Απόφ. Π1β/ΓΠ/οικ. 14951/9-10-01 (ΦΕΚ 1397/22-10-01/τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε με: Υ.Α. Π1β/ΓΠ οικ. 30411/2002 (ΦΕΚ 395/2-4-02/τ.Β’) και Υ.Α. Π1β/ΓΠ οικ. 109707/2009 (ΦΕΚ 1849/3-9-09/τ.Β’)
 2. Άρθρο 9 Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/ τ.Α’)

Κόστος:

μηδέν (0)

Διαδικασία ανανέωσης:

Προβλέπεται τροποποίηση όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας, τον αριθμό των παιδιών και τις δραστηριότητες

Παραγόμενα έγγραφα:

Απόφαση Χορήγησης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ).

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Μυλοπόταμος Δράμας, 66100 Δράμα
 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66132 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Υψηλάντου & Συμεωνίδη, 69132 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
 • ΠΕ Έβρου – Ευριπίδου 98, Ορεστιάδα 68200

Τοποθεσία:

Ετικέτες:

26 Οκτωβρίου 2016 by user per1

Ανήκει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Τελευταία Ενημέρωση 26 Οκτωβρίου 2016

Σχετικά Άρθρα