ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.

Χορήγηση βεβαίωσης άδειας αγροτικής αποθήκης μέχρι 15τ.μ.

Κωδικός διαδικασίας:

ΟΟΖ001

Περιγραφή:

Η βεβαίωση χορηγείται για την εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς έκδοση άδειας δόμησης για την κατασκευή λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα με επιφάνεια μέχρι 15 τ.μ. και συνολικό ύψος έως 3 μ. χωρίς τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

 1. Ελάχιστη καλλιεργούμενη έκταση ένα (1) στρέμμα πλην των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης που καθορίζεται στα τρία (3) στρέμματα.
 2. Ελάχιστη απόσταση από τον αιγιαλό 500 μέτρα.
 3. Να μην έχει γίνει κατάτμηση κατά την τελευταία 10ετία σε εμβαδόν.
 4. Οι καλλιέργειες να είναι πολυετείς ή λαχανικά, συστηματικές και να είναι παραγωγικές (να μην προορίζεται η παραγωγή μόνο για ιδία κατανάλωση).

Δικαιολογητικά:

1. Τοπογραφικό  διάγραμμα με καθορισμένες προδιαγραφές :

-Εξηρτημένο στο Κρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς), με παράθεση των συντεταγμένων κορυφών στο σύστημα της Εργασίας (Διανομής ή Αναδασμού).

-Αποσπάσιμα του αντίστοιχου διαγράμματος –πινακίδος της ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 στο οποίο θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση του ακινήτου.

-Απόσπασμα ευρύτερης περιοχής του χάρτη Διανομής, Αναδασμού κ.λ.π. με σημειωμένη την αποτυπωμένη έκταση.

-Απόσταση από τον καθορισμένο Αιγιαλό και όπου δεν έχει καθοριστεί από την θάλασσα.

-Βεβαίωση για το εάν εμπίπτει σε ζώνες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, προστατευόμενες περιοχές (Ramsar, Natura, Εθνικοί Δρυμοί, πάρκα κλπ.) και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με σαφή αναφορά των περιορισμών που τίθενται στην συγκεκριμένη ζώνη, περιοχή.

-Αναφορά στη ζώνη χρήσης γης που εμπίπτει εφόσον καθοριστούν αυτές και μέχρι τον καθορισμό τους απλή αναφορά ότι δεν έχουν καθορισθεί ακόμη.

2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας

3. Φωτοτυπία Ταυτότητας

Νομικό πλαίσιο:

 1. Υ.Α. 5219/3-2-2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ. (ΦΕΚ 114/Δ/17-2-2004).
 2. Π.Δ.24/31585 (ΦΕΚ 270Δ΄).

Κόστος:

Μηδενικό.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες:

 1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών
 2. Διοικητικός έλεγχος
 3. Αυτοψία
 4. Έκδοση Βεβαίωσης

Διάρκεια ισχύος:

Εφάπαξ.

Διαδικασία ανανέωσης:

Εφάπαξ.

Παραγόμενα έγγραφα:

Χορήγηση βεβαίωσης.

Έντυπα συμπλήρωσης:

ΑΙΤΗΣΗ pdf_icon

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Λ. Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
 • ΠΕ Έβρου – Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας, 68002 Σαμοθράκη

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας –
 • ΠΕ Καβάλας –
 • ΠΕ Ξάνθης – 25413 50362,189,191,194,195
 • ΠΕ Ροδόπης – 25313 50443,408
 • ΠΕ Έβρου –

Τοποθεσία:

Ετικέτες:

31 Ιουλίου 2017 by Ολυμπία Κουγκούλη

Ανήκει στην Διεύθυνση Αγροτικές Αποθήκες, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Γεωργία

Τελευταία Ενημέρωση 31 Ιουλίου 2017

Σχετικά Άρθρα

                                                                                                                  Αφήστε Σχόλιο