ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.

Χορήγηση βεβαίωσης για αγορά ιχθυοπαραγωγικού ΙΧ μεταφοράς εξοπλισμού

Περιγραφή:

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών και σε περίπτωση ελλείψεων, ενημέρωση του πολίτη και μη πρωτοκόλληση της αίτησης μέχρι την συμπλήρωσή τους. ¨Έκδοση βεβαίωσης Δ/ντή Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ή Αντιπεριφερειάρχη.

Δικαιολογητικά:

 1. ΑΔΤ ή διαβατήριο (πωλητή & αγοραστή).
 2. Άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους.
 3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης σκάφους.
 4. Έγγραφο εθνικότητας σκάφους (όπου προβλέπεται).
 5. Ατομική  επαγγελματική άδεια αλιείας.
 6. Ββαίωση  αλιευτικού συλλόγηου (βάσει Ν. 1361/86 & ΑΡΘ. 51, Ν. 2538/97).
 7. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/86.
 8. Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.
 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους.
 10. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Β.Δ. 666/66
 2. Π.Δ. 261/91.
 3. Π.Δ. 94/93.

Κόστος:

Μηδέν (0) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως τριάντα (30) ημέρες

Διάρκεια ισχύος:

Δεν υπάρχει

Διαδικασία ανανέωσης:

Σε περίπτωση που υπάρξει διαδικασία ανανέωσης παραγματοποιείται με υποβολή αίτησης.

Παραγόμενα έγγραφα:

Βεβαίωση για αγορά ιχθυοπαραγωγικού ΙΧ μεταφοράς εξοπλισμού.

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132  Αλεξ/πολη
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Λ. Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας –
 • ΠΕ Καβάλας –
 • ΠΕ Ξάνθης –
 • ΠΕ Ροδόπης –
 • ΠΕ Έβρου –

Τοποθεσία:

Ετικέτες:

17 Οκτωβρίου 2016 by Δημήτρης Τσιάνης

Ανήκει στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες

Τελευταία Ενημέρωση 28 Μαρτίου 2017

Σχετικά Άρθρα