ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.

Χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ιχθύων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

Υποβολή  αίτησης και δικαιολογητικών και σε περίπτωση ελλείψεων, ενημέρωση του πολίτη και μη πρωτοκόλληση της αίτησης μέχρι την συμπλήρωσή τους. Αποστολή στη Γενική Δ/νση Αλιείας προς γνωμοδότηση και εφ’ όσον  αυτή είναι θετική ακολουθεί σχετική απόφαση Αντιπεριφερειάρχη με ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Δικαιολογητικά:

 1. ΑΔΤ ή διαβατήριο (πωλητή & αγοραστή).
 2. Αδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους.
 3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης σκάφους.
 4. Εγγραφο εθνικότητας σκάφους (όπου προβλέπεται).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 6. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Β.Δ. 666/66.
 2. Ν. 2732/99.
 3. Υ.Α. 170317/162669/20-2-2004 (Υπ. Γεωργίας).

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εξαρτώμενος από Γενική Δ/νση Αλιείας.

Διάρκεια ισχύος:

Όπως αναγράφεται στη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Δ/νσης Αλιείας.

Διαδικασία ανανέωσης:

Υποβολή αίτησης.

Παραγόμενα έγγραφα:

Απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ιχθύων.

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Λ. Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας –
 • ΠΕ Καβάλας –
 • ΠΕ Ξάνθης –
 • ΠΕ Ροδόπης –
 • ΠΕ Έβρου –

Τοποθεσία:

Ετικέτες:

17 Οκτωβρίου 2016 by Δημήτρης Τσιάνης

Ανήκει στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες

Τελευταία Ενημέρωση 28 Μαρτίου 2017

Σχετικά Άρθρα