ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

  • Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγό

  • Αποτίμηση εταιρικών εισφορών από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920

  • Θεώρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας νωπών οπωρολαχανικών

  • Προέγκριση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

  • Υποβολή καταγγελίας για παραβάσεις

  • Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου