ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για νομικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής

  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για φυσικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης σχολής

  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για φυσικά πρόσωπα