ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού – δημοτικού Λατομείου Αδρανών Υλικών (εντός λατομικής περιοχής)

  • Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού λατομείου σχιστολιθικών πλακών Ν.669/77

  • Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων Ν.669/77 (άρθρο 4)