ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού – δημοτικού Λατομείου Αδρανών Υλικών (εντός λατομικής περιοχής)