ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών

  • Τροποποίηση υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικών Εργαστηρίων

  • Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας / Χορήγηση άδειας λειτουργίας Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας

  • Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου

  • Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης

  • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας

  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου

  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου