ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Υδραυλικού

  • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού

  • Κατάθεση παραβόλων και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού