ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Ψυκτικού

  • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού

  • Κατάθεση παραβόλων και διενέργεια εξετάσεων για την χορήγηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και πιστοποιητικό ΙΙ