ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης

  • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης

  • Κατάθεση παράβολων και διενέργεια εξετάσεων για την χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης