ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, όλων των ειδικοτήτων – Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή/και Οξυγονοκολλητή

  • Αντιστοίχιση παλαιάς άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων, ψυκτικού, υδραυλικού, εγκαταστάσεων καύσης, ηλεκτροσυγκολλητή ή/και Οξυγονοκολλητή Α’ & Β’ τάξης με νέου τύπου άδεια, Μηχανικών Εγκαταστάσεων

  • Έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων/Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή Οξυγονοκολλητή Α’ & Β’ τάξης

  • Κατάθεση παράβολων και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων

  • Κατάθεση παράβολων και διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή/ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης