ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος δοκίμου ραδιοηλεκτρολόγου Α’ (χωρίς εξετάσεις)

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ κατόπιν εξετάσεων

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ χωρίς εξετάσεις

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ χωρίς εξετάσεις

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του Ν. 1575/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3185/2003