ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος δοκίμου ραδιοηλεκτρολόγου Α’ (χωρίς εξετάσεις)

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ κατόπιν εξετάσεων

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ χωρίς εξετάσεις

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ χωρίς εξετάσεις

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων

  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις