ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

  • Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων

  • Άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

  • Άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων

  • Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων

  • Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων