ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων

  • Άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων