ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων

  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών – ραδιοσταθμοί C. B.

  • Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού