ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Άδεια ίδρυσης σχολής Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε

  • Άδεια λειτουργίας σχολής Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε