ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάσταση σχολής σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάσταση σχολής σε Φυσικό Πρόσωπο

 • Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών σε περίπτερο (Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών)

 • Αίτηση γενικού τύπου

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος αισθητικού

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος επισκέπτη / τριας υγείας

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/τριας

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Μαίας / Μαιεύτη

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος ακτινοφυσικού φυσικού νοσοκομείου – ακτινοφυσικού ιατρικής

 • Αίτηση για βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος ακτινοφυσικού φυσικού νοσοκομείου – εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

 • Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις για λήψη τίτλου ιατρικής ειδικότητας

 • Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής

 • Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής Κλινικής

 • Αίτηση για χορήγηση οριστικής έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου

 • Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης οικοπέδου

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων Αισθητικής

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών & Μη ακτινοβολιών (2ο στάδιο: προέγκριση κατασκευής)

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (1ο στάδιο: άδεια σκοπιμότητας)

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (3ο στάδιο: ειδική άδεια εργαστηρίου Ιοντιζουσών & Μη ακτινοβολιών ως προς τα μηχανήματα)

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών ή Μη ακτινοβολιών

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Κυτταρολογικού

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (εργαστήρια Υπερήχων)

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Παθολογοανατομικού

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων Οπτικών Ειδών

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

 • Ανανέωση ειδικής άδειας εργαστηρίου Ιοντιζουσών ή Μη ακτινοβολιών ως προς τα μηχανήματα

 • Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς τροφίμων

 • Γνωστοποίηση ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

 • Γνωστοποίηση επέκτασης/μεταφοράς γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε νέο κτίριο ή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

 • Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

 • Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

 • Έγκριση ανάληψης πίστωσης ειδικού κρατικού λαχείου

 • Έκδοση/ανανέωση ειδικής άδειας κλασικών ακτινολογικών οδοντιατρικών μηχανημάτων

 • Εμβόλια ταξιδιωτικής ιατρικής

 • Θεώρηση – Ακύρωση Βιβλίων Σωματείου – Ενώσεως – Ομοσπονδίας

 • Ίδρυση Σωματείου από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων

 • Ίδρυση Σωματείου Σκοποβολής από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων

 • Ίδρυση Σωματείου, Ένωσης, Ομοσπονδίας και θεώρηση βιβλίων

 • Υποβολή αίτησης για έναρξη άσκησης προς απόκτηση ειδικότητας και τήρηση καταλόγων κενών θέσεων και αιτήσεων

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) κερδοσκοπικού χαρακτήρα