ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής

 • Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής Κλινικής

 • Αίτηση για χορήγηση οριστικής έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου

 • Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης οικοπέδου

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων Αισθητικής

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών & Μη ακτινοβολιών (2ο στάδιο: προέγκριση κατασκευής)

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (1ο στάδιο: άδεια σκοπιμότητας)

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (3ο στάδιο: ειδική άδεια εργαστηρίου Ιοντιζουσών & Μη ακτινοβολιών ως προς τα μηχανήματα)

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών ή Μη ακτινοβολιών

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Κυτταρολογικού

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (εργαστήρια Υπερήχων)

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Παθολογοανατομικού

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων Οπτικών Ειδών

 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

 • Ανανέωση ειδικής άδειας εργαστηρίου Ιοντιζουσών ή Μη ακτινοβολιών ως προς τα μηχανήματα

 • Έκδοση/ανανέωση ειδικής άδειας κλασικών ακτινολογικών οδοντιατρικών μηχανημάτων