ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών & Μη ακτινοβολιών (2ο στάδιο: προέγκριση κατασκευής)

  • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (1ο στάδιο: άδεια σκοπιμότητας)

  • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (3ο στάδιο: ειδική άδεια εργαστηρίου Ιοντιζουσών & Μη ακτινοβολιών ως προς τα μηχανήματα)

  • Ανανέωση ειδικής άδειας εργαστηρίου Ιοντιζουσών ή Μη ακτινοβολιών ως προς τα μηχανήματα