ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής

  • Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής Κλινικής

  • Αίτηση για χορήγηση οριστικής έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου

  • Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης οικοπέδου