ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Θεώρηση – Ακύρωση Βιβλίων Σωματείου – Ενώσεως – Ομοσπονδίας

  • Ίδρυση Σωματείου από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων

  • Ίδρυση Σωματείου Σκοποβολής από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων

  • Ίδρυση Σωματείου, Ένωσης, Ομοσπονδίας και θεώρηση βιβλίων