ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Γνωστοποίηση ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

  • Γνωστοποίηση επέκτασης/μεταφοράς γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε νέο κτίριο ή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

  • Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

  • Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο