ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Αγροτικός εξηλεκτρισμός

 • Άδεια εμπορίας καταστημάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 • Άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος

 • Αίτηση γενικού τύπου

 • Αίτηση Ν.2520

 • Αμπελοοινικός Τομέας

 • Απογραφή Αγροτικού Μηχανήματος

 • Δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας επιχειρήσεων ζωοτροφών

 • Διαγραφή – Μεταγραφή αγροτικού μηχανήματος

 • Διαγραφή Aγροτικού Mηχανήματος

 • Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων & τίτλων κυριότητας, βάσει του άρθρου 12 του Ν. 4061/2012

 • Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων κυρωμένων αναδασμών και τίτλων κυριότητας, βάσει του άρθρου 22 του Ν. 674/1977

 • Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών

 • Έγκριση αντικατάστασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και μηχανή

 • Έγκριση εκπρόθεσμης ανανέωσης άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

 • Έγκριση καταλληλότητας για τα ψυγεία αυτοκίνητα

 • Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους σε κληρονόμους

 • Έγκριση μετασκευής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

 • Έγκριση πραγματοποίησης πειράματος σε ζώα

 • Έγκριση πραγματοποίησης πειράματος σε ζώα

 • Έγκριση χορήγησης άδειας επαγγελματικού σκάφους και χορήγησης Α.Μ.Α.Σ.

 • Εισαγωγές – Εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών

 • Εισαγωγές – Εξαγωγές

 • Εισαγωγές-Εξαγωγές, Ποιοτικός έλεγχος σε τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης.

 • Έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου

 • Ελαιοκομικό Μητρωό

 • Εξαγορά ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άρθρο 23 του Ν. 4061/2012)

 • Καταχώρηση εμπόρου στο μητρώο εμπόρων

 • Καταχώρηση εμπόρου στο μητρώο εμπόρων

 • Καταχώρηση επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης

 • Μεταβίβαση αγροτικού μηχανήματος

 • Μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

 • Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας του Δημοσίου σε ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άρθρο 22, παρ 1α,β,γ του Ν. 4061/2012)

 • Μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών

 • Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, έως εκατό (100) στρεμμάτων

 • Ταξινόμηση γεωργικού μεταχειρισμένου μηχανήματος από αγρότη

 • Υποβολή παραβόλου εξόφλησης τιμήματος εξαγοράς και έκδοση τίτλου κυριότητας για ακίνητο που εξαγοράστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012

 • Υποβολή παραβόλου εξόφλησης τιμήματος παραχώρησης ακινήτου κατά χρήση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ 2. του Ν. 4061/2012

 • Χαρακτηρισμός αγροτεμαχίων

 • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων

 • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας σε πρόχειρα καταλύματα

 • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.αα (εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής)

 • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.ββ (εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής μέχρι 300 τ.μ.)

 • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 3 (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής)

 • Χορήγηση άδειας εκτροφής – αναπαραγωγής σκύλων

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτήματος

 • Χορήγηση άδειας καταστημάτων εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων

 • Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου I (έως 8 ώρες)

 • Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων τύπου ii (άνω των 8 ωρών)