ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Έγκριση αντικατάστασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και μηχανή

 • Έγκριση εκπρόθεσμης ανανέωσης άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

 • Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους σε κληρονόμους

 • Έγκριση μετασκευής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

 • Έγκριση χορήγησης άδειας επαγγελματικού σκάφους και χορήγησης Α.Μ.Α.Σ.

 • Μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

 • Χορήγηση βεβαίωσης για αγορά ιχθυοπαραγωγικού ΙΧ μεταφοράς εξοπλισμού

 • Χορήγηση βεβαίωσης για αγορά ιχθυοπαραγωγικού ΙΧ μεταφοράς νωπών αλιευμάτων

 • Χορήγηση βεβαίωσης ιδιότητας αλιέα

 • Χορήγηση βεβαίωσης πώλησης νωπών αλιευμάτων εκτός προκυμαίας

 • Χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ιχθύων