ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων & τίτλων κυριότητας, βάσει του άρθρου 12 του Ν. 4061/2012

 • Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων κυρωμένων αναδασμών και τίτλων κυριότητας, βάσει του άρθρου 22 του Ν. 674/1977

 • Εξαγορά ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άρθρο 23 του Ν. 4061/2012)

 • Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας του Δημοσίου σε ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άρθρο 22, παρ 1α,β,γ του Ν. 4061/2012)

 • Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, έως εκατό (100) στρεμμάτων

 • Υποβολή παραβόλου εξόφλησης τιμήματος εξαγοράς και έκδοση τίτλου κυριότητας για ακίνητο που εξαγοράστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012

 • Υποβολή παραβόλου εξόφλησης τιμήματος παραχώρησης ακινήτου κατά χρήση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ 2. του Ν. 4061/2012

 • Χορήγηση αποσπάσματος Τοπογραφικού Διαγράμματος

 • Χορήγηση βεβαίωσης εξάλειψης υποθήκης βάσει του άρθρου 21 του Ν. 1644/1986

 • Χορήγηση βεβαίωσης εξάλειψης υποθήκης βάσει του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1189/1972 (ΦΕΚ 99Α’/1972)

 • Χορήγηση βεβαίωσης περί ατομικού ή επίκοινου κλήρου και περί μη οφειλής τιμήματος κλήρου υπέρ του δημοσίου

 • Χορήγηση στοιχείων ανάλυσης μερίδας

 • Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημείων, οροσήμων και στάσεων