ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Χορήγηση βεβαίωσης για αγροτικά αυτοκίνητα άνω των 2,5 τόνων μικτού βάρους ή δεύτερου αγροτικού αυτοκινήτου