ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Χορήγηση βεβαίωσης άδειας αγροτικής αποθήκης μέχρι 15τ.μ.

  • Χορήγηση βεβαίωσης για κύρια αγροτική αποθήκη