ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
 • Έγκριση καταλληλότητας για τα ψυγεία αυτοκίνητα

 • Έγκριση πραγματοποίησης πειράματος σε ζώα

 • Έγκριση πραγματοποίησης πειράματος σε ζώα

 • Καταχώρηση εμπόρου στο μητρώο εμπόρων

 • Καταχώρηση εμπόρου στο μητρώο εμπόρων

 • Καταχώρηση επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης

 • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων

 • Χορήγηση άδειας εκτροφής – αναπαραγωγής σκύλων

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτήματος

 • Χορήγηση άδειας καταστημάτων εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων

 • Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου I (έως 8 ώρες)

 • Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων τύπου ii (άνω των 8 ωρών)

 • Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων τύπου ιι (άνω των 8 ωρών)

 • Χορήγηση βεβαίωσης έγκρισης οδικού οχήματος για μεταφορά ζώντων ζώων

 • Χορήγηση κτηνιατρικής άδειας ίδρυσης εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης

 • Χορήγηση κτηνιατρικού κωδικού αριθμού εκμετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας

 • Χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων κτηνοτρόφων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων