ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ιστοχώρος «Οδηγός του Πολίτη» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στόχο έχει να ενημερώσει τον πολίτη που πρόκειται να συναλλαχθεί με κάποια από τις Διευθύνσεις και να λάβει τις υπηρεσίες της. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης μπορεί να μειώσει το χρόνο συναλλαγής του αλλά και τις επισκέψεις.

Οι υπηρεσίες που μπορεί να λάβει ο πολίτης σχετίζονται με πληροφόρηση στις διαδικασίες που αναζητούν αυτοί. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει: τον τίτλο της προσφερόμενης διδικασίας, τη Διεύθυνση που την προσφέρει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το νομικό πλαίσιο, το κόστος σε χρήμα και χρόνο, τη διάρκεια ισχύος, τον τρόπο ανανέωσης και τα σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Περιφέρεια.

Ο Οδηγός ενημερώνει όλους τους πολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ οι οποίοι μπορούν από τις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχιακά καταστήματα) στους νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης.

Ο πολίτης μπορεί αφού ενημερωθεί για τη διαδικασία να προετοιμάσει τα απαιτούμενα έγγραφα έτσι ώστε να τα υποβάλει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα.

Ναι. Αυτή τη στιγμή απαιτείται ο ίδιος ο πολίτης να καταθέσει και στη συνέχεια να παραλάβει, εφόσον απαιτείται από τη διαδικασία, την τελική έγκριση. Η ΠΑΜΘ προχωρά και σύντομα θα μπορεί ο πολίτης να καταθέτει την αίτησή του ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του.