ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου είναι υπό έλεγχο, επεξεργασία και ολοκλήρωση.
Με τη διαγραφή αυτού του μηνύματος οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι έγκυρες.
  • Αναγνώριση επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 16-20 ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010)